Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

CINGRŮV SAD

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Parčík vznikl roku 1904 na odkoupených pozemcích Severní dráhy Ferdinandovy a na místě zrušeného rybníčku.

Vývoj pojmenování ulice
1905 Hornopolní sad (Oberfeld Park)
Podle místního názvu Horní pole (Ober Feld), který se používal již ve středověku a poukazuje na polohu.
1931 Kroczkův sad (Kroczek Park)
Nikodem Kroczek (1821–1876), městský a závodní lékař (fyzikus), majitel realit a ostravský dobrodinec.
1945 Cingrův sad
Petr Cingr (1850–1920), český sociálně demokratický novinář a politik, organizátor odborového a dělnického hnutí na Ostravsku.


Vývoj průběhu ulice
poloha parku.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie