Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ČS. LEGIÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy - vzniká před rokem 1830 v prostoru za městskými hradbami.

Vývoj pojmenování ulice
---- Na Blatě
Podle své tehdejší polohy za městkými hradbami na podmáčeném terénu.
1865 Nová (Neuegasse)
Svého času byla nově vystavěnou ulicí za městskými hradbami (~1830).
1919 Čs. legií
Československé legie, zahraniční vojenské jednotky národního odboje za I. světové války.
1933 Čsl. legií
Úprava názvu z Českých na Československých legií.
1939 Mussoliniho (Mussolini Straße)
Benito Mussolini (1883–1945), italský premiér, politik a diktátor, spolutvůrce a průkopník fašismu.
1945 Čsl. legií
viz výše
1979 Pabla Nerudy
Pablo Neruda (1904–1973), chilský komunistický básník, diplomat a politik, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
1990 Čsl. legií
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice prodloužena o tehdejší ulici Hollarovu.
byla její západní část zpátky oddělena do samostané ulice Hollarovy.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie