Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VERDUNSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice vznikla novou výstavbou v letech 1928 - 1937.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Luxova (Luxgasse)
Anton Lux (1837–1889), ostravský obchodník, čtvrtý starosta města Moravské Ostravy v letech 1880–1888.
1940 Joh. Seb. Bacha (Joh. Seb. Bachgasse)
Johann Sebastian Bach (1685–1750), vynikající německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje.
1945 Verdunská
Verdun, francouzské město u kterého se odehrála jedna z nejkrvavějších bitev I. světové války.
1951 Dr. Vrbenského
Bohuslav Vrbenský (1882–1944), český politik, funkcionář KSČ, blízký spolupracovník Klementa Gottwalda. Zemřel v Moskvě a jeho tělesné pozůstatky byly uloženy v Národním památníku na Vítkově.
1997 Verdunská (Ing. Hořovského)
viz výše

Roku 1991 bylo navrženo přejmenování na ulici Alfonse Muchy, popř. Brožíkova nebo, Stroupežnického.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie