Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

5. KVĚTNA

Katastr

Třebovice
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1932 Nádražní
Podle polohy ulice u původní železniční stanice Třebovice z roku 1930.
1949 5. května
Na počest 5. května 1945, kdy vypuklo Pražské povstání proti německým okupantům.

V letech 1938 - 1945 byly zavedením německé okupační správy názvy ulic v Třebovicích dočasně zrušeny.
V roce 1983 bylo také navrženo sloučení stavebně oddělaného severního úsek ulice Elektrárenské do vedlejší ulice Kochovy.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl východní úsek oddělen do samostatné ulice Mickiewiczovy.
byl prodloužena zpět o část původní ulice Mickiewiczovy.
byl název prodloužen dále východně na přerušený severní úsek ulice Elektrárenské.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie