Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ADAMUSOVA

Katastr

Hrabůvka
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1969 Adamusova (Prašná)
Alois Adamus (1878-1964), český historik, první archivář města Moravské Ostravy, kulturní pracovník.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie