Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

JIŘÍHO KRÁLE

Katastr

Polanka
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1966 Jiřího Krále
Jiří Král (1910–1940), vojenský letecký stíhač z Polanky (č.p. 352), major československého letectva a první velitel 1. československé vojenské skupiny v zahraničí, padl v bitvě o Francii (Monneville).


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena o původní ulici U Dubu.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie