Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NEZVALOVO NÁMĚSTÍ

Katastr

Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1959 Nezvalovo náměstí
Vítězslav Nezval (1900–1958), český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu.


Vývoj průběhu ulice
poloha náměstí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie