Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

U DUBU

Katastr

Polanka
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1966 U Lesa
Podle polohy ulice u zdejšího lesa.
1978 U Dubu
Podle pomístního názvu.
2004 U Dubu
Název zanikl sloučením do průběhu ulice Jiřího Krále.

Název U Dubu byl ale znovu použit roku 2007 pro sousední ulici !


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie