Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

JINDŘICHA ŠAJNARA

Katastr

Krásné Pole
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
2018 Jindřicha Šajnara
Jindřich Šajnar (1903-1964), od roku 1923 místní učitel a v letech 1931-1938 starosta obce Krásné Pole. Účastník protinacistického odboje za II. sv. války. Společně s Helenou Salichovou byl iniciátor a v letech 1945-1948 vedoucí oddělení Akce "Budujeme Slezsko" u Zemského národního výboru.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie