Domů Seznamy Mapy Historie

Vyber rok
1991

17.4.1991 byly v Mor. Ostravě k přejmenování navrženy i ulice Ahepjukova na Dr. M. Horákové, Lechowiczova na Buchalova a Josefa Brabce na Čermákova.

(NA 17.4.1991)

11.6.1991 bylo přejmenováno 5 ulic: V Porubě ulice Jana Vodičky na Svojsíkova, Štefana Majora na Pavlouskova a Emanuela Famíry na Podroužkova (Klikatá), v Kunčičkách ulice Stachanovců na ulici Mezi domky a v Nové Bělé ulice Lochmanova na Petrovských. V Kunčičkách pak bylo navržené přejmenování ulice Korabelníkovové na ulici Na Kameništi peticí obyvatel odmítnuto.

(usn. RM 263/12, NA 17.4.1991)

9.7.1991 bylo v Mar. Horách přejmenováno náměstí Karla Marxe na Mariánské náměstí.

(usn. RM 321/14, NA 26.6.1991)

1.8.1991 vyzval Názvoslovný aktiv všech 22 úřadů městských obvodů k přejmenování nevhodně pojmenovaných ulic. Jisté změny v pojmenování ulic navrhly pouze m. o. Vítkovice, Mor. Ostrava a Hrabová. Většina obvodů toto odmítla jako nepotřebné (Mar. Hory a Hulváky, Petřkovice, Hošťálkovice, Svinov, Nová Ves, Sl. Ostrava, Radvanice a Bartovice, Ostrava-jih, St. Bělá, Proskovice, Poruba, Polanka n. O.), nebo vůbec neodpověděli (Lhotka, Michálkovice, Nová Bělá, Krásné Pole, Třebovice, Martinov, Pustkovec) .

17.9.1991 poté, co předešlé, 18. zasedání RM (10.9.1992) tento materiál odložilo, bylo nyní v Mor. Ostravě přejmenováno náměstí Národní fronty na náměstí Msgre Šrámka a pojmenován sad Dr. Milady Horákové, v Radvanicích zanikla ulice Liberdova a v Bartovicích část ulice K Pískovně. V Polance byla ulice Krosnářova sloučena s ulicí Leoše Janáčka (Na Hlinách). Nové ulice byly pojmenovány v Bartovicích názvem Sestupná, v Nové Bělé ulice U Kaštanů a ve Výškovicích ulice Koncová. Byla také vyzvána RMOb Ostrava-jih k přejmenování dosud nezměněných názvů ulic kritizovaných obyvatelstvem.

(usn. RM 426/M, NA 26.6.1991)

28.11.1991 byla ulice Svazarmovská zpátky sloučena s ulicí Sládkova (Chládkova, Brožíkova). Navrženo bylo také přejmenování ulice Dr. Vrbenského na ulici Alfonse Muchy (Brožíkova, Stroupežnického), Osvoboditelů na Moravskoslezská (Sokolská), Hakenovy ulice na ulici V Centru (Policejní), L. Novomeského (Buchalova) a Dr. Šmerala na Gymnazijní.

(usn. RM 580/23, RÚMOb Mor. Ostrava a Přívoz ze dne 18.9.1991)


Domů Seznamy Mapy Historie