Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BLAHOSLAVOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice s vilovou zástavbou z let 1920 - 1922.

Vývoj pojmenování ulice
1922 Blahoslavova
Jan Blahoslav (1523–1571), český kněz a biskup Jednoty bratrské, literát, vzdělanec a pedagog.
1939 Lipová (Lindengasse)
Podle lipové aleje lemující ulici.
1945 Blahoslavova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie