Domů Seznamy Mapy Historie

Mapy Mor. Ostravy

Sbírka 9 časových vrstev (1860-1940) map katastru Moravské Ostravy vytvořená na podkladě dochovaných map a stavební dokumentace jednotlivých objektů.
Mapa je nadále opravována a zpřesňována dle zpracovaných dobových materiálů.
Mapové vrstvy jsou vytvářeny soukromým badatelem Bc. Roman Doubravský a publikovány na webu http://mapomol.cz.
Rozbalovací menu nabízí výběr jednotlivých časových vstev map Moravské Ostravy a volbu podkladové mapy.
Ovladač průhlednosti umožňuje pohled skrz zvolenou časovou vrstvu na současnou mapu Ostravy.
Jednoduché odměřování vzdáleností pak nabízí tlačítko v levé části mapového okna.

Trvalý odkaz na konkrétní výřez mapy lze sestavit dopsáním navigačních parametrů k URL adrese:
Parametry x, y určují prostorové GPS souřadnice (obdobně jako mapy.cz), z určuje měřítko mapy (možné hodnoty 10 - 19) a parametr r nastavuje vybranou mapovou hladinu.
Ukázka sestavené adresy: http://www.mapomol.cz/UliceMapy/mapyMO.html?x=18.2881320&y=49.8328326&z=19&r=1910SEZNAM POUŽITÝCH ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ Z FONDŮ ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY:

02.II. Městské úřední knihy, 02.B. období samosprávné (1850-1941) a magistrátní (1941-1945), 05.5. knihy stavební

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1877-1892 (inv.č. 565, sign. IIB493)

Parcelní protokol Moravské Ostravy I. 1894-1908 (inv.č. 566, sign. IIB494)

Parcelní protokol Moravské Ostravy II. 1896-1909 (inv.č. 567, sign. IIB495)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1902 (inv.č. 568, sign. IIB496-1)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1910 (inv.č. 569, sign. IIB497)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1906-1907 (inv.č. 2056, sign. IIB496-2)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1909 (inv.č. 2911, sign. IIB496-3)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1930-1951 (inv.č. 2912, sign. IIB497-1)

Stavební deníky 1914-1940 (inv.č. 574 - 591, sign. IIB502 - IIB519, celkem 20 knih)

Seznam novostaveb a bourání domů 1928-1942 (inv.č. 596, sign. IIB524)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1890-1924 (inv.č. 597, sign. IIB525)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1920 (inv.č. 598, sign. IIB526)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1920-1930 (inv.č. 599, sign. IIB527)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1924-1944 (inv.č. 600, sign. IIB528)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1922-1952 (inv.č. 601, sign. IIB529)


Sbírka stavebních spisů, Ostrava - katastrální území Moravská Ostrava (inv. č. 1 - 1142, karton 1 - 228)

stavební záležitosti jednotlivých demolovaných domů Moravské Ostravy


Okresní úřad Moravská Ostrava (1900-1940), Spisy, Registraturní systém A - N

sign. G - obchod, průmysl a živnosti

Gb 7 - tiskárny a knihkupectví (inv. č. 200, karton 193 - 196)

Gb 8 - průmyslové a živnostenské podniky (inv. č. 201, karton 196 - 309)

Gb 11 - hostince, kavárny, hotely, výčepy (inv. č. 204, karton 310 - 367)

Gb 12 - cihelny (inv. č. 2064, karton 368 - 371)

sign. H - stavební, silniční, technické a vodohospodářské záležitosti

Hb 119 - stavební záležitosti Vítkovického horního a hutního těžířstva (inv. č. 331, karton 674 - 719)

Hb 120 - stavební, technické a další záletižosti Severní dárhy Ferdinandovy (inv. č. 332, karton 720 - 735)

Hb 181 - stavební, technické a další záležitosti Vítkovických kamenouhelných dolů (inv. č. 359, karton 20 - 40)


Sbírka map a plánů:

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1871, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1302)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1886, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1310)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1889, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1312)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1889, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1313)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1894, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1320)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1900, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1330)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1908, měřítko 1:1 000 (inv.č. 1336)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1908, měřítko 1:1 000 (inv.č. 2035)