Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BRANDLOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • První dům zde vzniká již roku 1904, ale další zástavba je až z let 1924 - 1933.
  • Při výstavbě Frýdlantských mostů bylo zrušeno její spojení s třídou 28. října (~1980).

Vývoj pojmenování ulice
1922 Brandlova (Vinzenz Brandlgasse)
Vincenc Brandl (1834–1901), český historik a moravský zemský archivář.

Uváděna také v počeštělé podobě jako ulice Čeňka Brandla.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie