Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

CINGROVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Od původně zamýšlené výstavby náměstí bylo roku ~1895 upuštěno a jeho prostor zůstal zastavěn domy.
  • V jižní části vznikli roku 1921 dva bloky sociálních obytných domů.
  • Výhledově je plánováno její přestavění na silnici I. třídy v rámci akce Prodloužená Místecká III.st.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Hornopolní náměstí (Oberfeld Platz)
Podle místního názvu Horní pole (Ober Feld), který se používal již ve středověku a poukazuje na polohu.
1898 Kroczkova (Kroczekgasse)
Nikodem Kroczek (1821–1876), městský a závodní lékař (fyzikus), majitel realit a ostravský dobrodinec.
1922 Cingrova
Petr Cingr (1850–1920), český sociálně demokratický novinář a politik, organizátor odborového a dělnického hnutí na Ostravsku.
1939 Najmanova
Josef Václav Najman (1882–1937), český politik, redaktor, novinář a představitel živnostenské strany .
1939 Hoferova (Hofergasse)
Karl Hofer (1878–1955), německý malíř a grafik.
1945 Cingrova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice prodloužena jižním směrem k novým sociálním domům.
byla v rámci výstavby Frýdlantských mostů a nového úseku Místecké ulice zrušena jižní části původní ulice a prodloužena část severní.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie