Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HUSOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Zástavba ulice probíhala v letech 1921 - 1931 a další 1951. Evangelický kostel je z roku 1905.

Vývoj pojmenování ulice
1898 Lutherova (Luthergasse) (Kübeckova)
Martin Luther (1483–1546), německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantské luterské víry.
1945 Husova
Mistr Jan Hus (asi 1370- 1415), český reformátor církve a kazatel, profesor Karlovy univerzity v Praze, upálen v Kostnici.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie