Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

U PARKU

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice byla vyprojektovaná již roku ~1930, ale zástavba zde byla řešena až po roce 1960.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Mládkova
Antonín Mládek (1817 - 1879), horní inspektor a ředitel dolů bratří Gutmannů, vlastenec a mecenáš, podílel se na založení české školy a fary v Orlové.
1940 Mládkova
V letech 1940 - 1945 nebyl název užíván.
1945 Chládkova
Jiljí Chládek (1743–1806), premonstrátský mnich, rektor pražské univerzity a národní buditel.
1963 U Parku
Podle polohy ulice, která vede podél hlavního ostravského parku, Komenského sadů.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie