Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

JUREČKOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původní ulici tvořil jen severní úsek současné ulice s výstavbou z let 1928 - 1935.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Lelkova (Lelekgasse)
Cyprián Lelek (1812–1883), český katolický kněz, slezský buditel a sběratel lidových písní.
1945 Jurečkova
František Jureček (1868–1925), vynikající ostravský mecenáš, sběratel výtvarných děl a stavitel. Dal podnět ke vzniku ostravského Domu umění.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen o původní Jurečkovo náměstí a ulici Malou pasáž.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie