Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MARIÁNSKOHORSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava, Přívoz, Mar. Hory, Nová Ves
Popis ulice
  • Původně ulice k chemické továrně Himmelbauer (dř. Dingler) s postupnou zástavbou domů a hornickou kolonií dolu Jiří (od r. 1889).
  • Silnice Přívoz - Mar. Hory (Přívoz - Ellgother Straße) zde vznikla v letech 1893 - 1895 na místě původní polní cesty vedené částečně po bývalých rybničních hrázích.
  • Roku 1939 byl nově postaven úsek do Mariánských Hor.
  • Roku ~1980 byla nově vybudována současná rychlostní komunikace až do Nové Vsi.

Vývoj pojmenování ulice

Ulice tvoří společnou hranici katastrů Přívozu a Mor. Ostravy a tak do sjednocení názvu roku 1922 byly obě její části pojmenovány rozdílně !

Mor. Ostrava 1889 Lhotecká (Ellgothergasse)
Podle směru ulice k sousední obci - Lhotce (dnešním Mariánským Horám).
Přívoz Do roku 1922 tvořila východní část v Přívoze samostatnou ulici Dalimilovu.
1893 Lhotecká (Ellgothergasse)
viz výše
1911 Mariánskohorská (Marienberger Straße)
Podle směru na Mariánské Hory.
1919 Vrchlického
Jaroslav Vrchlický ,vl. jménem Emil Frida (1853–1912), český spisovatel, básník, dramatik a překladatel.
společně 1922 Vrchlického
viz výše
1939 Mariánskohorská (Marienberger Straße)
viz výše

V roce 1983 bylo pro starý úsek Mariánskohorské ulice navrhováno přejmenování na ulici Tatranská nebo Jesenická.


Vývoj průběhu ulice
Původní ulice k chemické továrně Himmelbauer.
byla prodloužena až k parní cihelně firmy Glasner.
byla východní část oddělena do samostatné ulice Dalimilovy.
byl upraven její západní průběh na nově vybudovanou komunikaci do Mar. Hor a byla zpátky sloučena ulice Dalimilova. Zbylý opuštěný úsek ulice dostal nový název Nákladní.
byl název ulice přenesen na nově vybudovanou rychlostní komunikaci a opuštěné části původní Mariánskohorské ulice byly sloučeny do průběhů ulic Novoveská, Hornopolní a Nákladní.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie