Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Nejstarší a hlavní náměstí v centru Moravské Ostravy.

Vývoj pojmenování ulice
1865 Náměstí (Ring Platz)
Nejstarší a hlavní náměstí v centru Moravské Ostravy.
1917 náměstí Císaře Karla (Kaiser Karl Ring)
Karel I. (1887–1922), poslední císař rakouský, král český a apoštolský král uherský.
1919 Masarykovo náměstí
Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), čecký filozof, sociolog a vedoucí politik v odboji proti Rakousko–Uhersku, první prezident ČSR v letech 1918–1935.
1939 Hlavní náměstí (Haupt Platz)
viz výše
1945 Masarykovo náměstí
viz výše
1953 náměstí Lidových milicí
Lidové milice, ozbrojené dělnické oddíly KSČ, působily od února 1948 do roku 1990.
1989 Masarykovo náměstí
viz výše

Roku 1898 bylo upuštěno od přejmenování na Náměstí Františka Josefa - Franz Josefplatz.


Vývoj průběhu ulice
původní poloha náměstí.
došlo k demolici sousedního bloku budov a náměstí tak bylo rozšířeno do současné podoby.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie