Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MLÝNSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Menší ulice s výstavbou z let 1911 - 1912 a 1924 - 1932.

Vývoj pojmenování ulice
---- Hřbitovní (Friedhofsgasse)
Podle původního hřbitova, který zde existoval v letech 1660 - 1874 (dnešní Husův sad).
1889 Mlýnská (Mühlgasse)
Podle bývalého Kolowratova dolního mlýnu v této ulici.


Vývoj průběhu ulice
původní poloha ulice.
byla zkrácena o východní úsek, který byl převeden do ulice Střelniční (dnešní Dvořákovy).

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie