Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NA HRADBÁCH

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Nově vyprojektovaná ulice kolem roku 1900 s dostavbou v letech 1913 - 1929 (východní úsek).

Vývoj pojmenování ulice
1898 Wilczkova (Wilczekgasse)
Jan Nepomuk hrabě von Wilczek (1837–1922), tajný císařský rada a cestovatel, vlastník polsko-ostravské panství, podnikatel v hornictví.
1922 Michala Hodži
Michal Miloslav Hodža (1811–1870), slovenský národní buditel, evangelický kněz, básník a jazykovědec.
1940 Na Hradbách (Am Wall)
Podle městských hradeb jejichž severní část stávala v místech této ulice.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl sloučena část Pittlerovy ulice a nově byl dostavěn východní úsek.
byl sloučen zbylý fragment původní ulice U Soudu.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie