Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NEMOCNIČNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy vedoucí od roku 1872 k novému městskému hřbitovu na Fifejdách.
  • V letech 1885 - 1898 zde vznikaly budovy městské nemocnice. Moderní výstavba v ulici proběhla v letech 1890 - 1898.
  • Západní úsek kolem hřbitova byl zrušen při výstavbě krematoria roku ~1925.
  • Roku ~1940 byl ve východni části ulice vybudován podchod pod Báňskou dráhou.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Hřbitovní (Friedhofgasse)
Podle bývalého blízkého městského hřbitova z roku 1872 (zrušen roku ~1970, dnes sad Dr. Milady Horákové).
1898 Nemocniční (Krankenhausgasse) (Spital Straße)
Podle areálu Městské nemocnice z roku 1898 v této ulici.

Oddělený západní úsek ulice byl roku 2003 navržen k přejmenování na ulici Janovského, ale Rada města návrh zamítla.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl zrušen západní úsek ulice kolem hřbitova.
byla při výstavbě haly Tatran zrušena východní část ulice.
při rozšiřování Městké nemocnice byla zrušena část ulice v jejím areálu a vznikl tak západní oddělený úsek.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie