Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ODBOJE

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice byla pojmenována již roku 1903, ale domy zde vznikaly až po roce 1933.
  • V letech 1977 - 1986 zde probíhala výstavba Frýdlantských mostů, která si vyžádala i zkrácení této ulice.

Vývoj pojmenování ulice
1903 Senovážná (Heugasse)
Podle směru ulice k náměstí zvanému dříve Senný trh, kde se vážilo a prodávalo seno.
1945 Odboje
Na počest odboje proti fašismu za II. světové války, na ulici bylo sídlo Gestapa.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
výstavba Frýdlantských mostů si vyžádala zkrácení této ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie