Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

POBIALOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice vznikla v letech 1887 - 1910 v původní oblasti stodol měšťanů.

Vývoj pojmenování ulice
---- Mezi (Zwischengasse)
Nouzové pojmenování podle polohy ulice.
1898 Gutmannova (Guttmanngasse)
Wilhelm Gutmann (1826–1895), významný moravský a rakouský podnikatel a průmyslník, spolumajitel Vítkovických železáren.
1939 Hauffova (Hauffgasse)
Wilhelm Hauff (1802–1827), německý romantický spisovatel.
1945 Pobialova
Johann Pobial (1823–1892), ředitel školy v Moravské Ostravě, školní inspektor a místní kronikář. Za své padesátileté působení ve školství získal Zlatý kříž.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie