Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PORÁŽKOVÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původně malá ulička kolem brusírny, která byla roku ~1880 přebudována na hostinec a zárodek budoucích městských jatek.
  • Později (v letech 1898 - 1911) byla tato ulice vedoucí kolem Frýdlantské dráhy prodloužena dále na sever kolem jatek až k novým továrnám.
  • V současnosti se plánuje její prodloužení severním směrem k Mariánskohorské ulici.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Brusířská (Schleifmühlgasse)
Podle tehdejší pilníkárny p. Pfeilera, zřízené na místě bývalé valchy.
1894 Jateční (Viehhof)
Podle polohy ulice u bývalých Městským jatek.
1898 Porážková (Schlachthaus Straße)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní ulice vedla jen k tehdejší pilníkárně p. Pfeilera.
byla prodloužena na sever, kolem jatek k novým továrnám.
po zrušení městských jatek byl střední úsek zneveřejněn a ulice tak zůstala rozdělena.
částečně byla znovu zprůjezdněna až po výstavbě obchodního domu Bauhaus.
byl obnoven přerušený úsek pod mostem na Českobratrské ulici a rozdělená ulice tak zůstala znovu propojena.
plánované prodloužení severním směrem k Mariánskohorské ulici.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie