Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

30. DUBNA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původní ulice byla vystavěna pro spojení k nové střelnici na břehu Ostravice (1892).
  • V rámci výstavby Nové radnice byla ulice významně rozšířena do současné podoby (~1930).

Vývoj pojmenování ulice
1893 Klementova (Clemensgasse)
Clemens Hladisch (1843–1893), ostravský architekt a městský radní, stavitel katedrály Božského spasitele, Strassmannova pivovaru nebo Glassnerovy cihelny.
1922 Boleslava Pecky
Josef Boleslav Pecka (1849–1897), český žurnalista a básník, vydával Dělnické listy, později působil v Americe.
1939 Adolfa Hitlera (Adolf Hitler Straße)
Adolf Hitler (1889–1945), německý nacistický politik. Od r. 1933 německý kancléř s diktátorskými pravomocemi. Roku 1939 vyvolal II. světovou válku.
1945 Prokešova
Jan Prokeš (1873–1935), československý politik, poslanec za čes. sociálně demokratickou stranu a první český starosta Moravské Ostravy v letech 1918-1935.
1952 30. dubna
Podle data osvobození Ostravy Rudou armádou za II. světové války, 30. dubna 1945.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
významná přestavba ulice v rámci výstavby Nové radnice.
při přestavbě centra byla prodoužena západním směrem do místa zrušené Peckovy ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie