Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PŘÍVOZSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy.

Vývoj pojmenování ulice

V minulosti bývala její součástí i ulice Solná.

1865 Přívozská (Přívozergasse)
Podle směru ulice, vedla bývalou Přívozskou bránou do obce Přívoz.
1904 Přívozská (Oderfurtergasse)
Úprava původního názvu po přejmenované Přívozu roku 1904 na Oderfurter.
1939 Konrada Henleina (Konrad Henlein Straße)
Konrad Henlein (1898–1945), nacistický politik, 1. předseda Sudetoněmecké strany, říšský místodržící Sudetské župy.
1939 Přívozská (Oderfurtergasse, Přívozergasse)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní ulice vedla bývalou Přívozskou bránou k obci Přívozu.
byl název prodloužen jižně až na dnešní Masarykovo náměstí.
byla tato jižní část oddělena do samostatné ulice Promberovy.
byla prodloužena o severní úsek kolem německého gymnázia.
byla prodloužena ještě dále severně o ulici Ulrichovu.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie