Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

SMETANOVO NÁMĚSTÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původní tržiště s dobytkem, kde byla roku 1846 vystavěna jámy Antonín.
  • Po zániku jámy Antonín (1884) je prostor přestavěn na náměstí s dominantní budovou Městského divadla (1907).
  • Moderní zástavba náměstí pak vzniká v letech 1910 - 1930.

Vývoj pojmenování ulice
---- Sviňský trh (Schwarzvieh Marktplatz)
Podle původního využití místa, kdy zde býval trh s černým dobytkem.
1889 Antoninovo náměstí (Antoni Platz)
Podle bývalé jámy Antonín, nazvané podle Anthony Rotschilda (1810–1876) druhorozeného syna Nathana Meyera Rotschilda.
1917 náměstí Cisařovny Zity (Kaiserin Zita Platz)
Zita Bourbonsko-Parmská (1892–1989), manželka posledního rakouského císaře a českého a uherského krále Karla I.
1919 Denisovo náměstí
Ernest Denis (1849–1921), francouzský historik, profesor pařížské univerzity, zabýval se českými dějinami, redigoval časopis "La Nation Tchèque" (Český národ).
1931 Smetanovo náměstí
Bedřich Smetana (1824–1884), významný český hudební skladatel období romantismu.
1939 náměstí Richarda Wagnera (Richard Wagner Platz)
Richard Wagner (1813–1883), německý hudební skladatel, představitel hudebního romantismu.
1945 Smetanovo náměstí
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní poloha náměstí.
byla jižní část náměstí rozšířena demolicemi původních objektů.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie