Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

STODOLNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy, která původně vedla ke stodolám měšťanů.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Stodolní (Scheuergasse)
Podle bývalých stodol ostravských měšťanů, které stávaly na této ulici.
1919 1. máje
K poctě 1. máje, svátku práce.
1939 Stodolní (Scheuergasse)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie