Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NÁMĚSTÍ
MSGRE ŠRÁMKA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Prostor náměstí vzniká roku 1889 kolem nově vystavěné katedrály Božského spasitele. Další výstavba pak proběhla v letech 1924 - 1931.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Kostelní náměstí (Kirchen Platz) (Reální náměstí)
Podle nově vystavěné kostelní budovy (1889), katedrály Božského spasitele.
1893 Luxovo náměstí (Lux Platz)
Anton Lux (1837–1889), ostravský obchodník, čtvrtý starosta města Moravské Ostravy v letech 1880–1888.
1922 náměstí Svobody
Na počest nově nabyté svobody a státní samostatnosti Československé republiky po roce 1918.
1939 Luxovo náměstí (Lux Platz)
viz výše
1945 Šrámkovo náměstí
Jan Šrámek (1870–1956), český římskokatolický kněz a politik, čelní představitel strany lidové a člen vlády.
1948 náměstí Klementa Gottwalda (Farní náměstí)
Klement Gottwald (1896–1953), český komunistický politik, v letech 1948–1953 prezident Československa.
1952 náměstí Národní fronty
Národní fronta, sdružení československých politických stran a organizací pod vedením KSČ v letech 1945 - 1990.
1991 náměstí Msgre Šrámka
viz výše


Vývoj průběhu ulice
poloha náměstí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie