Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DR. ŠMERALA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • V roce 1894 byla tato ulice nově vyprojektována.
  • Za dobu své existence prošla tato ulice řadou přejmenování i množstvím změn průběhu.

Vývoj pojmenování ulice
1898 Anderkova (Anderka Gasse)
Alois Anderka (1825–1886), ostravský špeditér, v letech 1864-1873 starosta města Moravské Ostravy.
1922 Hviezdoslavova (Hviezdoslav Gasse)
Hviezdoslav, vl. jménem Pavol Országh (1849–1921), slovenský básník, prozaik a dramatik.
1942 Dr. Fritze Todta (Dr. Fritz Todt Gasse)
Fritz Todt (1891–1942), nacistický ministr zbrojního průmyslu. Zahynul při havárii svého osobního letadla.
1945 Tlapákova
Rudolf Tlapák (1884–1940), středoškolský profesor, významný organizátor kulturního života na Ostravsku, zahynul v koncentračním táboře Oranienburg.
1951 Dr. Šmerala
Bohumír Šmeral (1880–1941), český novinář a politik, spoluzakladatel KSČ, významný činitel mezinárodního dělnického hnutí, zemřel v Moskvě.

V roce 1932 bylo navrženo přejmenování na ulici Švecova (použito později ve Vítkovicích).

Po roce 1989 následovala řada pokusů o přejmenování této ulice: roku 1991 na ulici Gymnazijní, 1994 na ulici Buchalova, 1995 na ulici Richarda Kubly a 1997 na ulici U Rozhlasu, všechny byly ale zamítnuty.

V letech 2022 a 2023 byly učiněny další neúspěšné pokusy o její přejmenování.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla stavebně prodloužena severním směrem.
došlo k prodloužení jižním směrem o část ulice Pittlerovy a severním směrem o nově vybudovaný úsek.
byl severní úsek oddělen do samostatné ulice Grubrovy (dnešní Herodovy).
byl jižní úsek převeden do Zeyerovy ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie