Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

TYRŠOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Výstavba probíhala v letech 1909 - 1914 a 1922 - 1930.
  • Zrušením Krausovy zahrady byla prodloužena jižně až k hotelu Imperial (1922), čímž vznikly nejasnosti ve vzájemném pojmenování s ulicí Na Příkopech a dochází tak k jejich vzájemnému zaměňování. Tyto potíže byly vyřešeny až v roce 1945, kdy byla ulice Na Příkopech zrušena sloučením do ulice Tyršovy.

Vývoj pojmenování ulice
1909 Mengerova (Mengergasse)
Max Menger (1838–1911), rakouský právník a politik německé národnosti, poslanec slezského zemského sněmu.
1919 Tyršova (Thierschgasse)
Miroslav Tyrš (1832–1884), český estetik a teoretik tělesné výchovy, spoluzakladatel Sokola a od r. 1862 i jeho náčelník.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla zrušením Krausovy zahrady prodloužena jižně.
byla prodloužena sloučením ulice Na Příkopech.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie