Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VÍTKOVICKÁ

Katastr

Mor. Ostrava, Vítkovice
Popis ulice
  • Ulice byla nově vystavěná kolem roku 1870 jako Vítkovické obecní silnice - Witkowitzer Bezirks Straße a nahradila tak původní cestu do Vítkovic, ulici Starou.
  • Budovy vznikly podél této obecní silnice nejprve v oblasti původně zvané Franzensthal již kolem roku 1870, další výstavba pak postupně následovala.
  • V letech 1961 - 1964 proběhla rekonstrukce ulice z důvodu velmi špatného stavu vozovky.
  • Roku 2014 byla zpovozněna první část jižního prodloužení ulice do Dolní oblasti Vítkovic s provizorním napojením do Místecké ulice.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Vítkovická (Witkowitzer Straße)
Podle směru ulice do Vítkovic.
1919 Revoluční
podle obecného názvu - revoluce.
1939 Vítkovická (Witkowitzer Straße)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní ulice v Mor. Ostravě.
byl název prodloužen do Vítkovic na část tehdejší ulice Republikánské.
byla ulice přerušena výstavbou nového úseku Místecké.
jižní úsek zcela zanikl při další přestavbě Místecké ulice.
bylo vybudováno jižní prodloužení do Dolní oblasti Vítkovic s provizorním napojením do Místecké ulice.
je plánováno nové propojení obou úseků ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie