Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MUGLINOVSKÁ

Katastr

Přívoz, Mor. Ostrava, Muglinov
Popis ulice
  • Původní ulička byla postavena roku 1894 při stavbě místní dráhy.
  • V roce 1931 byla ulice prodloužena východním směrem až k novému mostu přes Ostravici (1933), který byl ale válečnými události roku 1945 zničen.
  • Po úpravě katastrální hranice (1940) se stala hraniční ulicí mezi Přívozem a Mor. Ostravou.
  • Nový most přes řeku byl postaven až roku 1957, po regulaci říčního koryta Ostravice.

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1898 byla součástí třídy Tlach a Keil.

1898 Albrechtova (Albrecht Straße)
Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský (1817–1895), rakouský arcivévoda a vojevůdce, strýc císaře Františka Josefa I.
1907 Schillerova (Schiller Straße)
Friedrich Schiller (1759–1805), německý spisovatel, básník a dramatik.
1919 Boženy Němcové
Božena Němcová (1820–1862), česká spisovatelka, sběratelka a autorka pohádek a povídek.
1939 Muglinovská (Muglinauer Straße)
Podle směru ulice do Muglinova.


Vývoj průběhu ulice
původní ulice.
byla prodloužena až na nový most přes Ostravici.
byl název prodloužen do Muglinova.
byla přesunuta k novému Hrušovskému mostu přes Ostravici.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie