Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

1. KVĚTNA

Katastr

Polanka
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1966 1. května
Na počest osvobození obce Polanky v roce 1945 za II. světové války.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena až k řece Odře o původní ulici Bělskou.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie