Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

AUGUSTINA HANDZELA

Katastr

Třebovice
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1932 Bezručova
Petr Bezruč, vl. jménem Vladimír Vašek (1867–1958), český básník s tématikou sociálních a národních zájmů českých obyvatel Slezska.
1963 Augustina Handzela
Augustin Handzel (1886–1956), ostravský sochař a řezbář, autor výjevů ze života ostravských havířů.

V letech 1938 - 1945 byly zavedením německé okupační správy názvy ulic v Třebovicích dočasně zrušeny.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie