Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BĚLIDLA

Katastr

Hrabová
Popis ulice
  • Původně zde bylo plánováno 16 řadových rodinných domů v rámci I. etapy výstavby z celkem 445 rodinných domů v Hrabové pro zaměstnance Nové Huti. Výstavba měla proběhnout v letech 1984 - 1994, ale bylo od ní nakonec upuštěno.

Vývoj pojmenování ulice
1987 Bělidla
Podle pomístního názvu.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie