Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BOŘIVOJE ČELOVSKÉHO

Katastr

Heřmanice
Popis ulice
  • Ulice vznikla v rámci nové výstavby 33 řadových rodinných domů v letech 2007 - 2008.

Vývoj pojmenování ulice
2009 Bořivoje Čelovského (Středová)
Bořivoj Čelovský (1923–2008), heřmanický rodák, český historik a filozof.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie