Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DR. SLABIHOUDKA

Katastr

Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1974 Dr. Slabihoudka
František Slabihoudek (1897–1963), lékař v Moravské Ostravě, významný představitel ostravského zdravotnictví. Za okupace byl za ilegální činnost zatčen a vězněn. Nositel Ceny města Ostravy a medaile Jana Evangelisty Purkyně.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie

>