Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DR. ŠAVRDY

Katastr

Bělský les
Popis ulice
  • Ulice vznikla při výstavbě obytného souboru Bělský les II.

Vývoj pojmenování ulice
1989 Otakara Paříka
Otakar Pařík (1901–1955), český dirigent a klavírista, umělecký vedoucí Ostravského symfonického orchestru.
1993 Dr. Šavrdy
Jaromír Šavrda (1933–1988), český spisovatel, disident a chartista, pronásledován komunistickým režimem, ostravský rodák.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie