Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DR. ŠUSTY

Katastr

Michálkovice
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1996 Dr. Šusty
Václav Šusta (1892-1953), rodák z Michálkovic, tvůrce geologicko-paleontologické sbírky světové úrovně, kterou věnoval Ostravskému muzeu.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie