Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

FRANTIŠKA ČECHURY

Katastr

Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1984 Františka Čechury
František Čechura (1887–1974), akademik ČSAV, geofyzik, důlní technik, význačný vědec, rektor Vysoké školy báňské.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie