Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

FRÝDECKÁ

Katastr

Sl. Ostrava, Kunčičky, Kunčice, Hrabová
Popis ulice
  • Významná ostravská komunikace směrem na jih, která byla v minulosti etapovitě přestavěna.
  • Původně tvořila část okresní silnice ze Slezské Ostravy do Frýdku.

Vývoj pojmenování ulice
1907 Na Zárubku
Podle názvu místní části Polské (Slezské) Ostravy, "Zárubek".
1939 Frýdecká (Friedecker Straße)
Podle svého směru k slezskému historickému městu Frýdek.

V roce 1927 byl pro úsek ulice ve Slezské Ostravě navrženo přejmenování na ulici Leninovu.


Vývoj průběhu ulice
původní ulice ve Sl. Ostravě.
byla ve Sl. Ostravě sloučena tehdejší ulice Křížkovského a dále byl název prodloužen do Kunčic a Kunčiček.
byl vybudován nový jižní úsek kolem řeky Ostravice k mostu v Hrabové, náhradou za původní část ulice přerušené areálem Nové Huti. Ve Sl. Ostravě byla pak vybudována přeložka kolem Slezkoostravského hradu.
byla ulice v Kunčičkách a Kunčicích etapovitě přestavěna (rozšířena a napřímena).
byl zcela přebudován další úsek v Kunčičkách s napojením na nový úsek Bohumínské ulice. Staré fragmenty původní Frýdecké ulice byly přejmenovány na ulice: Rajnochova, Štěpaňákova a Serafinova.
byl název prodloužen severně na nový úsek Bohumínské ulice, a opuštěný starý úsek byl přejmenován na ulici Podzámčí (1999).

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie