Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

GREGÁRKOVA

Katastr

Stará Bělá
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1942 Obroční (Pfründenweg)
Podle pomístního názvu.
1945 Gregárkova
Fabián Gregárek (1861–1930), místní kněz, zasloužil se o zvelebení obce a technický pokrok (elektrifikace, první telefon a automobil).


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie