Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HELENY SALICHOVÉ

Katastr

Polanka
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1966 Zámecká
Podle bývalého zámku v Polance nad Odrou, ke kterému ulice vede.
1978 Heleny Salichové
Helena Salichová (1895–1975), česká malířka a spisovatelka, sběratelka lidové slovesnosti. Od roku 1926 žila a pracovala v Polance nad Odrou.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie