Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HRADNÍ NÁMĚSTÍ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice
  • Původní náměstí bylo roku ~1950 přerušeno novou komunikací a prostor náměstí je poté určován už jen obecně jako celé volné prostranství před Slezskoostravským hradem.

Vývoj pojmenování ulice
1907 Wlčkovo náměstí (Wilczek Platz)
Jan Nepomuk hrabě von Wilczek (1837–1922), tajný císařský rada a cestovatel, vlastník polsko-ostravské panství, podnikatel v hornictví.
1939 náměstí hraběte Wilczka (Graf Wilczek Platz)
viz výše
1942 Hradní náměstí (Burg Platz)
Podle Slezskoostravského hradu, který byl v 1. pol. 16. století přestaven na zámek.


Vývoj průběhu ulice
původní poloha náměstí.
změněná pojmenovaná oblast náměstí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie