Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

OBĚŽNÁ

Katastr

Mar. Hory
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1940 tvořila severní část Novoveské ulice

1940 Oběžná (Umweg)
Podle obloukového tvaru ulice, která „obíhá“ novou ulici Novoveskou.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla západní část upravena při výstavbě panelového domu.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie