Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

K PLANETÁRIU

Katastr

Krásné Pole
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
2004 K Planetáriu
Podle směru ulice k ostravskému Planetáriu.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie