Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KELTIČKOVA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Jaklovecká
Podle místního názvu Jaklovec.
1928 28. října
Podle data vzniku Československé republiky, 28. října 1918.
Komunisty bylo později slaveno 28. října jako Den znárodnění.
Den 28. říjen byl v Ostravě původně hornický svátek (údajný den nalezení uhlí). V tento den roku 1776 získal Jan Keltička právo „lámati uhlí“.
1939 Masarykova
Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), čecký filozof, sociolog a vedoucí politik v odboji proti Rakousko–Uhersku, první prezident ČSR v letech 1918–1935.
1940 Hladnovská (Slidnauer Straße)
Podle místní části Hladnov, který byl připojen ke Slezské Ostravě v roce 1849.
1942 Wilczkova (Wilczekgasse)
Jan Nepomuk hrabě von Wilczek (1837–1922), tajný císařský rada a cestovatel, vlastník polsko-ostravské panství, podnikatel v hornictví.
1945 28. října
viz výše
1990 Keltičkova
Jan Keltička (* asi 1739 - † po r. 1782), muglinovský kovář, údajný objevitel uhlí na Ostravsku, v údolí sv. Buriana u jámy sv. Trojice ve Slezské Ostravě. Nález uhlí zde byl úředně potvrzen v roce 1767.

V roce 1989 (12.7.) byl název 28. října znovu schválen pro plánovanou novou výstavbu obytné oblasti Františkov, ta však už nebyla realizována.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla zkrácena o severní úsek a byl napřímen střední úsek ulice.
byla přestavěna křižovatka s Michálkovickou ulicí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie