Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KLÍMKOVA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1963 Klímkova
Edmund Klímek (1892-1942), důstojník čsl. armády, velitel vojenské posádky na Hranečníku, za okupace velitel ilegální protifašistické skupiny "Odboj" v Ostravě a člen ilegální odbojové organizace "Obrana národa". Po zatčení byl popraven v Berlíně.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen severně.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie